Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Dar pro druhé

Ve středu 8. března v 16.30 h. ve zcela zaplněném bohoslužebném prostoru v Domově sv. Jiří jsme se rozloučili a poděkovali za dar života paní Evy Fikrlové a Vlastimila Vejvančického. Oba měli mnoho společného, dlouhá léta byli upoutáni na vozík, oba zemřeli během jednoho měsíce a oběma byla velkou oporou péče jejich nejbližších.

Z promluvy P. Barhoně bychom se s Vámi chtěli podělit o několik povzbuzujících myšlenek.

„Když se setkáte s člověkem, který je zdravotně postižený a přesto žije naplno, překypuje vitalitou a ze svého život namísto toho, aby byl uzavřený a nešťastný, učiní dar pro druhé, pak musíte žasnout …. Oba nedávno zemřeli – Bůh je povolal k sobě, ale on je povolal už dlouho předtím, aby dosvědčili, že život je velký dar, i když je těžký a plný zdravotních potíží, se kterým nejlépe naložíme, když z něj dáváme i druhým lidem. Oba dva se Ježíši podobali tím křížem, který nesli i tím dobrým, co přesto dělali“

Oba byli dlouholetými platnými členy vedení organizace Vozíčkářů Plzeňska, neustále se nasazovali pro zlepšení podmínek ZTP občanů a to nejen v dopravě, ale i v dalších oblastech, např. ve spolupráci s touto organizací už v roce 1997 jako druhá v republice vznikla služba osobní asistence Městské charity Plzeň a tak oba ze svého života udělali to nejlepší, co mohli – udělali z něj dar pro druhé ….

Anna Srbová

Děkujeme za Vaši přízeň!