Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Dobrovolnická činnost

Dobrovolnická činnost tvoří nezastupitelnou složku při všech aktivitách Městské charity. 85 dobrovolníků registrovaných i neregistrovaných v široké věkové škále i vzdělání podle svých možností, zájmů a potřeb pravidelně nebo nárazově vypomáhá ve všech střediscích a při zajišťování jednotlivých charitních akcí. Máme navázánu smluvní spolupráci s dobrovolnickým sdružením TOTEM a DORA.

Na celostátní prestižní cenu „Ď 2015“ byla nominována do užšího výběru pí Jarmila Procházková, sbormistryně souboru Jiřičky, kteří od samého počátku Tříkrálové sbírky každoročně koledují na úřadech i v ulicích. I když už se koledníci za ta léta obměnili, je nezanedbatelné její výchovné působení. V roce 2015 jen oni vykoledovali před 78 000 Kč.

Upřímně gratulujeme našemu dobrovolníkovi studentu Zdeňkovi Černému, který obdržel zvláštní cenu KŘESADLO 2015. Po celou dobu studia sociální práce se věnoval lidem z ulice, kteří nebyli klienty charity, chodil za nimi do terénu, doprovázel je k lékaři a nabízel sociální pomoc a konzultace. Jeho činnost byla ohodnocena v rámci projektu Plzeň-město kultury 2015 i proto, že se věnoval speciálně lidem na okraji společnosti.   

Sociální odbor MMP ocenil i letos 45 dlouholetých obětavých dobrovolníků z naší organizace titulem Anděl 2015.

Tříkrálová sbírka 2015

Bez jednorázových, ale nadšených dobrovolníků - koledníků i vedoucích, by nemohla být vůbec realizována. V městě Plzni koledovalo 100 skupinek a celkově vybraná částka byla 514 659 Kč. Do místa vykoledování bylo vráceno 390 428 Kč a jejich využití bylo podle předem schváleného záměru rozděleno v tomto poměru: 20 % pro chráněné bydlení – Domov sv. Zity, 25% pro Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi, 20 % pro Osobní asistenci Plzeň, 20% pro akce a pomoc sociálně slabým dětem a mládeži a 15 % na jednorázové sociální výpomoci pro lidi z ulice (léky, doklady apod.). Dobrovolníci se postarali i o bohatý doprovodný program benefičních koncertů na různých místech v Plzni, pořádaných ve prospěch této sbírky.

Pomoc vězňům

Je zcela dobrovolnickým projektem, ve kterém si na občanské bázi dopisujeme s vězni, kteří o to požádali. Bohužel nutno konstatovat, že s přibývajícími technickými možnostmi rapidně klesá zájem vězňů o písemný styk.

Zájemcům je poskytována i hodnotná beletrie, duchovní četba a některé učebnice např. jazyků. Do věznice na Borech a v Ostrově nad Ohří předplácíme Katolický týdeník.   Spolupracujeme i se sociálními pracovnicemi a vychovateli ve vězení mj. i zasíláním základní hygieny případně civilních svršků nemajetným a opuštěným vězňům.

Tento projekt úzce navazuje na činnost Vězeňské duchovenské péče, kterou poskytují profesionální pracovníci různých církví a má výrazný ekumenický charakter.

Děkujeme za Vaši přízeň!