Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Dokumenty středisek MCHP

Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Domov pro seniory sv. Jiří

Domov sv. Aloise

Charitní pečovatelská služba

Tísňová péče

Domov sv. Zity - chráněné bydlení

Děkujeme za Vaši přízeň!