Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Vernisáži klientů DSJ

V Domově pro seniory sv. Jiří, Plzeň – Doubravka se 4. 4. 2017 konalo slavnostní zahájení výstavy rukodělných prací klientů, které vznikají při ergoterapii. Klienti v rámci ergoterapie provádí smysluplnou aktivitu, která podporuje jejích zdraví a duševní pohodu. Výrobky klientů jsou nadále využité jako dárky pro hosty při různých besedách, kulturních akcí nebo při návštěvách dětí z mateřských a základních škol. Vernisáž byla velmi vydařená, klienty přišel podpořit i místostarosta městského obvodu Plzeň – Doubravka, pan Mgr. David Zrostlík, který přenesl slavností přípitek. Hudebně doprovázel pan Evžen Vitáček, přítel Domova, který je velmi známý a oblíbený z hodin muzikoterapie. Výstava „Šikovné ruce naších seniorů“ je volně přístupná pro veřejnost do 30. 4. 2017 kdykoliv v průběhu celého dne.

Děkujeme za Vaši přízeň!