Adresář

Chráněné bydlení

Tel.: 731 433 116
Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Bc. Alice Průchová - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

dsz1_Posláním Chráněného bydlení je zajištění ubytování a péče osobám se sníženou soběstačností. Na základě individuálního nebo skupinového bydlení zajistit důstojný, kvalitní a plnohodnotný život seniorům a zdravotně postižených občanům, při zachování běžných společenských aktivit a samostatnosti. Umožnit uživatelům prožívat život svým navyklým stylem, s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod.

Zásady Chráněného bydlení:

  • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
  • Zachováváme individuálního přístupu ke klientovi.
  • V péči se orientujeme na přání a potřeby klienta, podporujeme samostatnost a soběstačnost, doplňujeme deficit potřeb.
  • Vytváříme pro klienty bezpečné prostředí.
  • Respektujeme soukromí klientů.
  • Nevytváříme závislost klientů na službě.
  • Dodržujeme profesionalitu, odbornost a kvalitu.

Cíle Chráněného bydlení:

 • Co nejvyšší snaha o zajištění důstojného, plnohodnotného a kvalitního života uživatelů
 • Zaměření se na individuální přístup ke každému uživateli
 • Udržet, eventuálně zlepšit soběstačnost a samostatnost uživatelů
 • Podporovat a pomoci udržet stávající sociální sítě uživatelů
 • Podpořit sociální vztahy a vazby v rámci Domova a rodin klientů
 • Podporovat společenství Domova
 • Zlepšovat prostředí Domova

Cílovou skupinou jsou:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému onemocnění nebo věku

Chráněné bydlení svým uživatelům nabízí:

 • ubytování (garsoniéry, byty 1+1 a 2+1)
 • ubytování na principu bydlení v domácnosti
 • základní činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, hygienická péče, vzdělávací, aktivizační a výchovné činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím od pondělí do neděle
 • zajištění stravy
 • dostupnost navazujících sociálních služeb
 • bezbariérový přístup
 • společné aktivity v zařízení
 • kulturní akce
 • individuální přístup

Celková kapacita zařízení: 11

Do bytů si klienti mohou přivést vlastní nábytek. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. V každém bytě je sociální zařízení se sprchový koutem a madly. Veškerý prostor je bezbariérový. Každý byt má možnost satelitního a internetového připojení. Součástí budovy je společenská místnost s TV, hifi soupravou, početnou knihovnou, samostatným sociálním zařízením a letní kuchyní. K dispozici je samostatný dvorek s krytým posezením. Budova má vlastní prádelnu.

Aktivity v zařízení:

 • pravidelné kulturní akce
 • návštěvy dětí ZŠ, MŠ,
 • slavení tradičních svátků
 • kondiční tělocvik
 • cvičení jógy
 • canisterapie
 • návštěva společenských akcí, výstav, koncertů
 • pravidelné tréninky paměti
 • promítání filmů
 • přednášky, výlety, dle přání klientů služby
 • duchovní péče

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

 

Seznam lidí

Jana Šatrová, DiS. - Sociální pracovnice
Bc. Alice Průchová - vedoucí zařízení