Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 377 310 420, 377 310 410
Hradišťská 30, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Poskytování poradenské služby pro nemocné s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, a jejich blízké.

Neposkytujeme odlehčovací službu - tzv. krátkodobé pobyty.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem:   Plzeň pomáhajícíossmmplogopk


dsaPopis realizace
Domov sv. Aloise byl v nově zrekonstruovaném objektu otevřen koncem roku 2010. Přestěhoval se do něj Domov se zvláštním režimem provozovaný v objektu Francouzská 40A a počátkem roku 2011 byl postupně plně obsazen. Na každém patře je k dispozici mimo pokojů klientů i společenská místnost a pracovní místnost personálu.

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Cíle a zásady služby:

  • Důstojnost, pocit důvěry, klidné dožití.
  • Únosná míra omezení.
  • Diskrétnost.
  • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
  • Služba vychází ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
  • Podpora a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.
  • Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů i zájemců o službu.

Webové stránky Domova sv. Aloise: alois.mchp.cz

Žadatelé, kteří mají zájem o přijetí do Domova, podají písemnou žádost (k dispozici v recepci, lze stáhnout na webu mchp.cz nebo zaslat poštou). Klienty přijímáme na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby, což se řídí danými Pravidly pro přijímání klientů.

S klienty pracujeme na základě zpracovaného individuálního plánu. Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich individuálních potřeb. Přizpůsobuje se aktuální situaci i zdravotnímu stavu klientů. Usilujeme zároveň o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu spolupráce i s rodinami a blízkými klientů. Vzdělávání je zaměřeno především na snižování pečovatelského stresu a zátěže, duševní hygieny a zvládání nelehkého procesu péče v čase přítomném i budoucím. Osvědčila se prezentace Domova na webových stránkách a prostřednictvím portálu Rajče.net.

Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení, úkony nepřetržité ošetřovatelské péče. Využívány jsou moderní přístupy péče bazální stimulace, možnost využít masážní vanu s použitím aromaterapeutických olejů, práce se životním příběhem. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. drobné denní aktivity, čtení, ergoterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Duchovní péče je zajištěna pastorační pracovnicí a knězem, pravidelně jsou slouženy mše svaté.

Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, stomatoložka a další.  Odvoz k dalším specialistům je možný vozidlem Domova. Sociální pracovnice vyřizuje žádosti o pobytovou službu, potřebné záležitosti klientů, v součinnosti s vedoucí pomáhá při uplatňování práv a osobních záležitostí klientů. Lze využít služeb kadeřnice a pedikérky. Návštěvy jsou možné kdykoliv během dne, včetně dovolenek, při doprovázení je možnost využít hostinský pokoj pro přespání.

Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní a žehlení prádla.

Aktivity: Masopustní zábava, oslava Velikonoc, Vánoc a Silvestra, pouťová zábava, Májka, Posvícení, zahradní party a grilování, Týden paměti, chvíle s muzikou ve spolupráci s dobrovolníky i profesionály, setkávání s dětmi ZŠ a MŠ, projížďky a výlety, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárna.

Pilotně zkoušíme využití práce s iPadem (rodinné fotografie, známá místa, oblíbená hudba, hudební nástroje, části známých filmů, příroda, děti, mláďata, zraková a sluchová stimulace, relaxace).

Kolem budovy je zahrada a pergola, kde je možnost posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde některé společenské akce.

Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti, poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, jsou zde pořádány „Čaje o páté“ pro rodinné pečující. Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělován Certifikát kvality Vážka.

Realizované projekty 2015: „Babičko a dědo, pojďte na zahrádku“. Smyslem bylo vybudovat několik zákoutí zahrady včetně pergoly pro intimnější chvíle klientů, podpořit vazby mezi klienty a přáteli, vlídné prostředí pro společenské akce (např. grilování, hra na harmoniku), usnadnění komunikace v rámci pěstování bylin, udržování záhonů, vyprávění atd. V zahradě se příjemně navazují společenské kontakty, dýchají zde vzpomínky na domácí prostředí. Byli jsme účastníky projektu Rozvoj kontaktních míst ČALS (z Programu švýcarsko-české spolupráce), výcviku vzdělávání pro poradce, kteří poskytují služby poradenství lidem s demencí a jejich rodinným příslušníkům.

Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům a samozřejmě také našim rodinám, kteří nás podporují a mají pochopení pro naši práci.

Případní zájemci kontaktujte sociální pracovnici, tel. 377 310 410, mobil 731 619 754.

Leták:                                                                Certifikát Vážka:
DSA-letak-2b.jpg DSA-letak-1.jpg vazka2016


Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Monika Jelínková - Sociální pracovnice
Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí zařízení