Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 377 310 420, 377 310 410
Hradišťská 30, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Poskytování poradenské služby pro nemocné s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, a jejich blízké.

Volejte:  sociální pracovnice Andrea Volková DiS., tel.: 731 619 754, 377 310 410

Neposkytujeme odlehčovací službu - tzv. krátkodobé pobyty.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem:   Plzeň pomáhajícíossmmplogopk


dsaPopis realizace
Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 2010, kapacita je 34 míst. Je umístěn ve zrekonstruované čtyřpatrové budově, na každém patře je k dispozici mimo pokojů i společná místnost a pracovní místnost personálu. Pokoj je vybaven nábytkem, má bezbariérovou koupelnu s WC. V roce 2020 využilo službu 42 klientů z toho 35 žen a 7 mužů. Neposkytujeme odlehčovací službu - tzv. krátkodobé pobyty. Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělováno prestižní ocenění Certifikát kvality Vážka. Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti, poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, nabízíme svépomocné skupiny pro rodinné pečující tzv. „Čaje o čtvrté“, poradenství.

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Zásadní principy služby:

 • Udržet důstojnost klienta, pocit důvěry, klidné dožití.
 • Snažíme se o únosnou míru omezení.
 • Podporujeme diskrétnost soukromí klientů.
 • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
 • Vycházíme ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
 • Nabízíme podporu a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.
 • Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti (pastorační pracovnicí, kněží, pravidelně jsou slouženy mše svaté), s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klient ů i zájemců o službu.

Webové stránky Domova sv. Aloise: alois.mchp.cz

Domov není možné hodnotit pouze podle ekonomických ukazatelů, důležité je vytvořit bezpečí, klidné, pohodové prostředí pro klienty i pečující tým. Důležitým cílem pro hodnocení naší služby, který se snaží dlouhodobě naplňovat celý tým zaměstnanců Domova, jsou spokojení klienti a šíření dobré praxe moderního sociálního zařízení. Systém podpory a péče realizujeme s klientem na základě procesu individuálního plánování s motivací předcházet prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu ke spolupráci s rodinami.

Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich potřeb. Přizpůsobuje se aktuální situaci a stavu klientů. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. společné drobné denní činnosti, procházky po okolí budovy, pečení, kavárna, čtení, ergoterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, zpěv, terapie pomocí zvířat, aromaterapie a reminiscenční terapie. Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Využíváme moderní přístupy péče jako bazální stimulace, smyslová aktivizace, práce se životním příběhem. Zkoušíme moderní práce s iPadem, který má pozitivní vliv u osob s lehčím kognitivním deficitem, ale své opodstatnění má i u klientů s těžší poruchou (rodinné fotografie a staré fotografie známých míst, oblíbená hudba, nebo hudební nástroje, části známých filmu, videa s přírodou, dětmi, mláďaty popřípadě zraková a sluchová stimulace, relaxace). Nabízíme možnost využít masážní a relaxační vanu s použitím aromaterapeutických olejů, světlem měnící se relaxační lampu, bytové vůně katalytické lampy, služeb kadeřnice a pedikérky.

Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní a žehlení prádla.

Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Sociální pracovnice jedná se zájemci a rodinnými pečujícími, vyřizuje potřebné záležitosti klientů, pomáhá při uplatňování jejich práv a osobních záležitostí. Osvědčila se prezentace služby na vlastních webových stránkách – alois.mchp.cz. Aktuality a měsíční program sdílíme v papírové verzi interním listem – Lojzovinky.

Profesní vzdělávání je zaměřeno především na zkvalitňování výkonu profese, posilování kompetencí, snižování stresu a pečovatelské zátěže. Naším cílem je vytvořit síť spolupracujících odborníků z různých oborů, kteří vyznávají stejnou filosofii přístupu k potřebám a právům lidí s demencí.

Aktivity: Pandemie C-19 přinesla mnoho omezení společenského a kulturního života nás a našich klientů, snažili jsme se však za dodržení všech opatření zajistit oslavu Velikonoc, Masopustu a MDŽ, Májky, Posvícení, Vánoc a Silvestra, pouťovou zábavu, zahradní sezení s grilováním, koncerty pod okny, Týden paměti, profesionální muzikoterapii, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárnu apod. Hráli jsme deskové hry a kuželkové turnaje, poslouchali různé žánry, tančili, využívali projekce lávové lampy

Dobrovolníci: V roce 2020 nám 703 hodin bezplatně pomáhali tři dobrovolníci. Velké díky patří studentkám, které se dobrovolně přihlásily jako posila v době nákazy v domově a během pár dní se perfektně zorientovaly a nahradily nemocné pracovníky.

Ocenění Andělské ruce 2020 obdržela díky MMP velká část týmu v přímé péči, a to hlavně za vypětí a obětavost v době v době ohrožení nákazou C-19 v zařízení, v době světové pandemie.

Věnujeme se přednáškové činnosti v oblasti péče a podpory osob s demencí, nabízíme odborné stáže, které jsou určeny především lidem se zájmem o téma demence, pečování, podpora a doprovázení lidí s demencí. Část těchto vizí a aktivit je realizována a plánována bezkontaktně za pomoci online platforem. Naší úlohou je propojovat se s dalšími projekty na podporu lidem s demencí, být ve spolupráci s dalšími rozcestníky v tématech duševního zdraví.

Spolupráce a projekty

 • V roce 2020 jsme pokračovali v programu „Jóga a všímavost pro seniory“ především ve venkovních prostorách a za přísného dodržováni všech hygienických opatření.
 • Projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ 4. ročník, měl opět za cíl propojit lidi v Domově s dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar některému ze seniorů. V roce 2020 se zapojilo 15 seniorů našeho Domova a předání dárků byly prostřednictvím sociální pracovnice, bez kontaktu s dárci.
 • Projekt Mezigeneračně. V tomto programu společně podporujeme setkávání lidí všech generací (tzn. ti nejstarší s těmi nejmladšími). V době pandemie bylo možné leda bezkontaktní setkání, vzájemné předávání pozdravů a tvoření dárků. Děti zavítaly alespoň za plot, malovaly obrázkové vzkazy na chodník a zamávaly.
 • Díky spolupráci s Nadačním fondem Chance 4 Children a paní Tichotovou, můžeme využívat každý týden aktivitu pro seniory plnou cvičení, hudby a zpěvu venku nebo online.
 • Blízké kontakty seniorů a psa např. plemene rhodeský ridgeback, čivava nebo „oříšek“ upevňují dobré vztahy, rozvíjí neverbální komunikaci. Přátelský pes jménem Nene, fenky Abigale či Samantha, nám nosí humor a dobrou náladu. Aktivitu rozvíjíme díky kolegyním, majitelkám mazlíčků.
 • S. O. S. růže a Florea cz. jsou firmy, které do Domova poskytují květinové dary, které umožňují i aktivitu aranžování. Přinášejí radost.

Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům a samozřejmě také našim rodinám, kteří nás podporují a mají pochopení pro naši práci.

Z ohlasů na službu:
Kazuistika anonymizována: Pracující syn se obrátil na sociální pracovnici se žádostí o radu. Jeho maminka žila sama v RD, donedávna si obstarala vše potřebné. Vlivem omezení kontaktů dle vládních nařízení se spolu méně vídali. Telefonicky byli stále ve spojení. Maminka si stěžovala na slábnoucí se paměť a strach o zdraví v této těžké době. Bohužel pak v noci upadla a byla hospitalizována. Po vyšetření a zaléčení bylo synovi sdělena nutnost trvalého dohledu a péče o nemocnou maminku vlivem snížené sebeobsluhy a syndromu demence. Syn má rodinu, dvě malé děti, pracuje mimo bydliště. Po konzultaci požádal o opatrovnictví pro svou matku, příspěvek na péče a pomoc terénních služby. Za několik měsíců přijali s maminkou nabídku na využití celodenní péči a pobyt v Domově se zvláštním režimem.

Případní zájemci kontaktujte sociální pracovnici, tel. 377 310 410, mobil 731 619 754.

Leták:                                                                Certifikát Vážka:
DSA-letak-2b.jpg DSA-letak-1.jpg vazka2016


Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

 

Seznam lidí

Andrea Volková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Lenka Němcová - vrchní sestra Domova sv. Aloise
Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise