Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 731 402 490
V Aleji 434, Chabařovice, 403 17
Vedoucí služby: Mgr. Petra Vaněčková - vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Okruh osob: Osoby ve věku od 55 let, které mají chronické duševní onemocnění. Služba je určena osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., 206/2009 Sb. o sociálních službách ust. § 50 se v Domě pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem v Chabařovicích poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Kontakty:

Bc. Hana Buchalová - sociální pracovnice
tel.: 731 402 492
e-mail: XnprR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Informace pro zájemce

 

Seznam lidí

Eva Křivská - aktivizační pracovnice
Mgr. Petra Vaněčková - vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Bc. Hana Buchalová - sociální pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Ambulance DPS sv. Ludmily - zdravotní sestry
Raluca Blažková, DiS. - vedoucí zdravotní sestra
Jitka Slavíková - aktivizační pracovnice
František Kopa - správce webových stránek, PR, technický pracovník