Adresář

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Tel.: 731 619 754
Hradišťská 30, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

alzheimerDomov sv. Aloise je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro region Plzeň a Plzeňský kraj.

V rámci činnosti kontaktního místa ČALS nabízíme: 

  • vzdělávací materiály o problematice syndromu demence,
  • konzultace pro pečující o osoby s demencí,
  • setkání tzv. svépomocné skupiny, „Čaje o čtvrté“, které jsou určeny rodinným pečovatelům o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Setkání jsou v prostorách našeho Domova na adrese Hradišťská 30, pod vedením odborného pracovníka kontaktního místa, aktuální termíny na webu mchp.cz
  • vazka2016testování paměti pro veřejnost* (vyšetření paměti a dalších kognitivních funkcí),
  • projekt Dny paměti, osvětové akce, besedy
  • pobytovou službu – Domov je oceněn certifikátem kvality „Vážka“.

* Se zájemcem bude bezplatně proveden test kognitivních funkcí a v případě potřeby mu bude předán kontakt na odborného lékaře v regionu jeho bydliště i s výsledky vyšetření, které slouží odbornému lékaři jako podklad pro podrobnější diagnostiku a léčbu. 

V případě zájmu je možno toto vyšetření paměti předem telefonicky či e- mailem  domluvit: Bc. Monika Jelínková, 731 619 754, andrea.volkova@mchp.charita.cz.

Seznam lidí

Andrea Volková, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise
Bc. Lenka Němcová - vrchní sestra Domova sv. Aloise