Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Kompostér pro Domov sv. Zity

Firma JRK, Česká republika, s.r.o., která se zabývá odpadovým hospodářstvím, darovala Domovu sv. Zity kompostér.

Dne 9. 11. 2018 navštívil Domov sv. Zity Městské charity Plzeň, zástupce společnosti JRK Česká republika s.r.o., Ing. Tomáš Aulický, který nás seznámil s konceptem firmy „Pro méně odpadu“, kdy se hledá cesta ke snižování množství směsných komunálních odpadů. Děje se tak především  podporou domácího kompostování, předcházením vzniku a zvyšováním míry třídění odpadů.

komposterkomposter1Ing. Aulický tedy na toto téma besedoval s klienty Domova.  Přivezl rovněž do našeho zařízení kompostér, který firma darovala Domovu, zprovoznil ho a vysvětlil systém kompostování. Všichni byli nadšení, protože si kompostér přáli a společně se domluvili, že přebytečný kompost budou poskytovat dalším zařízením Městské charity Plzeň.

Tříkrálová sbírka 2019
Děkujeme za Vaši přízeň!