Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

Tříkrálová sbírka

v celé republice letos probíhá v době od 2. do 14. ledna 2018. Účelem sbírky není jen shromáždění prostředků na předem vybrané projekty pomoci doma i v zahraničí, ale je především kladen důraz na osobní kontakt s lidmi, které koledníci doma navštíví, popřejí Boží požehnání a tak se i velká skupina nevěřících občanů setká možná poprvé s prací Charity, jejíž motivací je především Kristus sám.

S ohledem na volné dny bude v Plzni přijetí koledníků v mázhauzu radnice představiteli města a následné požehnání od otce biskupa v katedrále ve středu dne 3. ledna 2018 v 16 hodin. Slavnostní atmosféru doplní schola od kostela Panny Marie Nanebevzaté. Pokud to počasí dovolí, tak i letos plzeňské krále a královny povezou přes náměstí „pivovarští koně“ do katedrály, kde začne cca v 16.40 hodin dramatické ztvárnění Tříkrálového příběhu v podání osvědčeného souboru ze Starého Plzence

Doprovodné koncerty ve prospěch TS 2018 budou uskutečněny v těchto termínech:

  • 6. 1. 2018 v 16.30 u Panny Marie Růžencové koncertní provedení Rybovy mše vánoční
  • 7. 1. 2018 v 15 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého schola od REDE a hosté
  • 8. 1. 2018 v 17.30 kostel sv. Martina a Prokopa koncert žáků ZUŠ B. Smetany

Nenechte si ujít ani putování králů k JEŽÍŠKOVI a Tříkrálovou tramvaj 2018.
Podrobnosti a další aktivity v rámci Tříkrálové sbírky se budete dozvídat průběžně z ohlášek, tisku i plakátů a můžete je sledovat i na Facebooku.
A tak i my, spolu se všemi koledníky, vinšujeme do všech dnů „štěstí, zdraví, dlouhá léta“….

 

Anna Srbová, 731 433 101
anna.srbova@mchp.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Děkujeme za Vaši přízeň!