Zvyšování kvality sociální práce ve službách MCHP

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Logo OPZ barevné

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015226

Doba realizace projektu

1.5.2020  – 30.4.2022

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality 11 registrovaných sociálních služeb poskytovaných Městskou charitou Plzeň a na posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v soc. službách prostřednictvím systematické metodické podpory. Vzniklo nové místo metodika, který všem službám poskytne metodickou podporu při revizi v oblastech SQSS a legislativy v souvislosti s plánovanou novelizací zák. 108/2006 Sb. Součástí projektu je i Závěrečná analýza procesu zvyšování kvality služeb.