Pořízení automobilů pro Městskou charitu Plzeň

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt „Pořízení automobilů pro Městskou charitu Plzeň“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016834 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení 5 ks nových nízkoemisních hybridních automobilů bez úprav. Pořízením automobilů dojde ke zkvalitnění základny pečovatelské služby, což přímo přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke snížení emisí CO2 z provozu vozidel. Sociální služba je poskytována pro cílové skupiny osob s tělesným postižením, osob se zdravotním postižením a seniory.