Pravidla pro návštěvy Domova sv. Aloise
4. listopadu 2021 Aktuality

Pravidla pro návštěvy Domova sv. Aloise

Aktualizace 4.11.2021:

  PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

 • Návštěvy v Domově jsou možné při dodržování preventivních opatření níže, na základě Usnesení Vlády ČR, Mimořádných opatření MZ a doporučených postupů MPSV; Dokument je vám předán e-mailem a bude k dispozici u vchodu do Domova a na našich webových stránkách, prosím, přistupujme k nim svědomitě;
 • Návštěvu je možné vykonat pouze v počtu 2 osob k jednomu klientovi ve stejném čase na jednom patře, a to v prostorách, které určí personál recepce a daného patra (k návštěvě můžete využít vycházku v areálu nebo též návštěvní místnost – kaple domova v 1. patře, pokoj klienta dle domluvy a aktuální situace);
 • U ležících klientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt mimo pokoj, bude návštěva samozřejmě na pokoji, za zvýšených hygienických pravidel (ve dvoulůžkovém pouze návštěva jednoho z obyvatelů pokoje a s použitím paravánu či žaluzie); Návštěva na jednolůžkovém pokoji bude povolena dle aktuální situace a domluvy;
 • Každá návštěva (vyjma návštěvy ke klientům v terminální fázi života) musí mít prokazatelně doloženo,
  • že absolvovala nejdéle před 72 hod RT-PCR vyšetření C-19 s negativním výsledkem,
  • nebo že absolvovala nejpozději 24 hod před návštěvou POC test C-19 s negativním výsledkem (samo test či potvrzení od zaměstnavatele je již nepřípustné),
  • nebo že v době 180 dnů před návštěvou prodělala onemocnění C-19,
  • nebo se prokáže certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti C-19 a doloží, že od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
   • pokud nebyla aplikována 2. dávka, od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců,
   • pokud byla aplikována 2. dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro doprovody klientů na vycházky platí stejná pravidla.

 • Testy v Domově neprovádíme, informace o odběrových místech jsou dostupné na internetu, médiích aj.;
 • Provoz recepce bude nadále zaměřen hlavně na reservace návštěv, která je podmínkou návštěvy a prevenci nákazy či dodržování preventivních opatření 3R (respirátor, rozestupy, ruce/desinfikovat) – recepce 731 619 750 a 377 310 420;
 • Návštěva je možná denně, návštěvní hodiny 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00, děkujeme, že respektujete rituály potřebné k odpočinku;
 • Vzhledem k opatřením bude nadále každá návštěva hlášena a zapsána do Knihy návštěv vč. aktuálního kontaktu, z důvodu případného trasování a za podmínek GDPR;
 • Při vstupu do areálu vám bude změřena teplota, nad 37°C bude návštěva zakázána; Návštěva bude dotazována, zda se v posledních dnech nesetkala s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, a zda nemá příznaky spojené s onemocněním;
 • Vnitřní prostory využívejte max. do 60 min. Při příchodu i odchodu se ohlaste zaměstnanci na daném patře;
 • Věci donesené klientovi doporučujeme nadále vydezinfikovat u vchodu na stolečku;
 • Po celou dobu pobytu v Domově musí mít návštěva zakrytá ústa a nos respirátorem typu FFP2 nebo KNF95 bez výdechového ventilu a musí se udržovat bezpečný odstup od ostatních osob v domově; respirátory si noste prosím vlastní, v současné době jsou dostupné; klient může mít respirátor, roušku či ochranný štít při kontaktu s návštěvou, v případě potřeby zajistí personál;
 • Po každé návštěvě pracovníci provedou dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce návštěvy prostředkem s virucidním účinkem. V místnosti bude vyvětráno;

1.11. 2021 upravila Mgr. Lenka Dejmková, schválil ředitel Městské charity Plzeň Mgr. Pavel Janouškovec

Mgr. Lenka Dejmková

vedoucí Domova sv. Aloise
Tel.: 377 310 411 E-mail: 7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r