Pravidla pro návštěvy Domova sv. Aloise
22. března 2021 Aktuality

Pravidla pro návštěvy Domova sv. Aloise

Aktualizace 22.3.2021:

  PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

 • Návštěvy v Domově jsou možné při dodržování přísných preventivních opatření níže, na základě Usnesení Vlády CR a doporučených postupů MPSV; Doporučená pravidla vám jsou předána e-mailem a budou k dispozici u vchodu do Domova a na našich webových stránkách, prosím, přistupujme k nim svědomitě;
 • Návštěvu je možné vykonat pouze v počtu 2 osob k jednomu klientovi ve stejném čase na jednom patře, a to v prostorách, které určí personál recepce a daného patra (k návštěvě můžete využít vycházku v areálu nebo též návštěvní místnost – kaple domova v 1. patře, pokoj klienta dle domluvy a aktuální situace);
 • Každá návštěva (vyjma návštěvy ke klientům v terminální fázi života) musí mít prokazatelně doloženo, že absolvovala nejpozději 48 hod před návštěvou PCR nebo POC C-19 s negativním výsledkem nebo prokázat či písemně prohlásit, že v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění C-19 nebo se prokáže certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti C-19 a od aplikace uplynulo 14 dní, recepce poskytne tiskopis;
 • Testy v Domově neprovádíme, informace o odběrových místech jsou dostupné na internetu, médiích aj.;
 • Provoz recepce bude nadále zaměřen hlavně na reservace návštěv, která je podmínkou návštěvy a prevenci nákazy či dodržování preventivních opatření 3R (respirátor, rozestupy, ruce/desinfikovat) – tel. recepce 731619750 a 377310420;
 • Návštěva je možná denně, návštěvní hodiny 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00, děkujeme, že respektujete rituály potřebné k odpočinku;
 • Vzhledem k opatřením bude nadále každá návštěva hlášena a zapsána do Knihy návštěv vč. aktuálního kontaktu, z důvodu případného trasování a za podmínek GDPR;
 • Při vstupu do areálu vám bude změřena teplota, nad 37°C bude návštěva zakázána; Návštěva bude dotazována, zda se v posledních dnech nesetkala s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, a zda nemá příznaky spojené s onemocněním;
 • Recepce informuje dané patro a doporučí prostor pro návštěvu. Pokud je to možné, využívejte zahradu domova s altánem při příznivém počasí nebo návštěvní místnost v 1. patře v prostorách kaple. U ležících klientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt mimo pokoj, bude návštěva samozřejmě na pokoji, za zvýšených hygienických pravidel (ve dvoulůžkovém pouze návštěva jednoho z obyvatelů pokoje a s použitím paravánu či žaluzie); Návštěva na jednolůžkovém pokoji povolena dle aktuální situace a domluvy;
 • Vnitřní prostory využívejte max. do 60 min. Při příchodu i odchodu se ohlaste zaměstnanci na daném patře;
 • Vycházky mimo areál nedoporučujeme, ale jsou možné za podmínky nutné karantény po návratu, po dobu 72 hod, je nutné provedení POC testu na přítomnost C-19 s jedním opakováním, vyjma očkovaných klientů;
 • Věci donesené klientovi doporučujeme nadále vydezinfikovat u vchodu na stolečku;
 • Po celou dobu pobytu v Domově musí mít návštěva zakrytá ústa a nos respirátorem typu FFP2 nebo KNF95 bez výdechového ventilu a musí se udržovat bezpečný odstup od ostatních osob v domově; respirátory si noste prosím vlastní, v současné době jsou dostupné; Klient může mít respirátor, roušku či ochranný štít při kontaktu s návštěvou, v případě potřeby zajistí personál;
 • Po každé návštěvě pracovníci provedou dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce návštěvy prostředkem s virucidním účinkem. V místnosti bude vyvětráno;

20. 3. 2021 upravila Mgr. Lenka Dejmková, schválil ředitel Městské charity Plzeň Mgr. Pavel Janouškovec

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel.: 377 310 411 E-mail: 7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r