Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

100 hodin canisterapie - hlasujte pro hospic!

https://pomahame.itesco.cz/list-of-projects?cluster=58#lista

Pokud získá Hospic sv. Lazara nejvyšší počet hlasů, získá 30 tisíc korun na 100 hodinových návštěv canisterapeutického psa. Hlasování končí 4. 4. 2017.

Velikonoce 2017 v charitních zařízeních

Květná neděle              8. 4. 2017 v 15.00    Domov sv. Jiří

Zelený čtvrtek             13. 4. 2017 v 15.00   Domov sv. Jiří

Velký pátek                 14. 4. 2017 v 15.00   Domov sv. Jiří

Bílá sobota                 15. 4. 2017 ve 20.00 Domov sv. Jiří

Hod Boží velikonoční 16. 4. 2017 v 10.00   Domov sv. Alžběty

Pondělí velikonoční    17. 4. 2017 v 10.00   Domov sv. Aloise

Poutní mše svatá v Domově pro seniory sv. Jiří

bude sloužena dne 24. dubna 2017 v 10.30 hod. Po ní se bude podávat slavnostní oběd a poté bude následovat poutní zábava v jídelně.

Rozhovor Bc. Moniky Jelínkové v Dobřanských listech

vytezek_TS_2017Bc. Monika Jelínková a Markéta Pinterová (Diakonie Západ) poskytly rozhovor pro Dobřanské listy.

 

 

Národního týden trénování paměti

pamet

V rámci Národního týdne trénování paměti nabízíme otevřenou přednášku pro veřejnost.

22.3.2017 od 10.00 v Domově sv. Alžběty - Hlavanova 17, Plzeň.

 Těší se na Vás certifikovaná trenérka paměti III.stupně Eva Vyškovská.

  

Čaj o čtvrté

caj_brezen
M
ěstská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pořádá v pondělí 27. března 2017 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu andrea.volkova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 24.3. 2017.
Děkujeme, těšíme se na setkání!

Tříkrálová sbírka 2017

V městě Plzni koledovalo s velkým nasazením 138 skupinek koledníků v čele s ředitelem Diecézní charity Ing. Lodrem, který se stal i letos absolutním vítězem, protože vykoledoval 43 200,- Kč.

Zvláštní uznání a poděkování patří i 4 skupinkám z Jiřiček, vedeným obětavou sbormistryní Jarmilou Procházkovou a dalšími 3 vedoucími, kteří koledovali nejen ve středu města, ale i na ÚMO v některých farnostech. Zdá se, že mráz, vítr, sníh a veškerá nepřízeň počasí, která počátek ledna provázela, násobila jejich nadšení, a na jejich kontě je celkem neuvěřitelných 134 454,- Kč.

Farnosti:

 • Katedrála u sv. Bartoloměje  60 775,- Kč
 • Koinonia Litice  56 360,- Kč
 • Plzeň-Bory  38 060,- Kč
 • Panna Maria Růžencová 150 161,- Kč
 • Sv. Martin a Prokop  88 264,- Kč
 • Plzeň-Severní předměstí  81 598,- Kč
 • Plzeň-Západ 35 068,- Kč
 • Plzeň-střed – Jiřičky 97 007,- Kč
 • Celkem tedy  607 029,- Kč

Z výtěžku se vrací do místa, kde byly prostředky vybrány, 65 %. Tato vrácená částka bude rozdělena v tomto poměru:

 • 30% pro Domov sv. Aloise
 • 20 % do farností na akce pro sociálně slabé děti a mládež
 • 10 % na osobní asistenci pro ZTP klienty
 • 30 % pro Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
 • 10% bezdomovci a lidé z ulice

Pro informaci uvádíme i výtěžek této sbírky v celé Plzeňské diecézi – 4 406 539,- Kč a celorepublikový výnos, který přesáhl magickou hranici 100 436 976,- Kč.

Podrobnosti o výsledcích jednotlivých farností se dozvíte samozřejmě i na setkání v „Šeříkovce“, kam srdečně zveme především ty, kteří se sbírky aktivně zúčastnili anebo pomáhají charitě jiným způsobem.

podekovaniToto setkání se uskuteční v úterý 28. února 2017 v 16 hodin v kulturním sále v Šeříkové ulici

(v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech).  

Těšíme se na Vás. 

Anna Srbová

Jak 11. ůnora 2017 dopadl  Den nemocných na biskupství?

Ještě plná dojmů bych se s Vámi chtěla podělit o radost, že i přes ranní sníh přišlo nebo bylo přivezeno na 80 účastníků. Hlavním celebrantem byl emeritní biskup Mons. František Radkovský, koncelebroval i P. Kryštof Dědek, P. Ludolf Kazda OPraem, P. Pavel Lepařík a P. Jiří Barhoň. Na dálku všechny pozdravil z Brna i P. Didak Klučka, OFM, který býval pravidelným a oblíbeným účastníkem. Naplnila se slova písně, kterou jsme zpívali … také náš jásot a nadšený zpěv k Marii přečisté k nebi se vznes´...

Úžasná atmosféra byla i při neformální besedě s panem biskupem, kněžími i pracovníky charity. A přání – kéž si to za rok můžeme zase zopakovat.

Anna Srbová

Dar pro druhé

Ve středu 8. března v 16.30 h. ve zcela zaplněném bohoslužebném prostoru v Domově sv. Jiří jsme se rozloučili a poděkovali za dar života paní Evy Fikrlové a Vlastimila Vejvančického. Oba měli mnoho společného, dlouhá léta byli upoutáni na vozík, oba zemřeli během jednoho měsíce a oběma byla velkou oporou péče jejich nejbližších.

Domov sv. Zity - chráněné bydlení

Tisková zpráva ze dne 20. 2. 2017

Před 3 lety byla dokončena realizační fáze projektu Chráněné bydlení. Jednalo se o rekonstrukci objektu na adrese Sladkovského 16, Plzeň za finanční podpory ESF, konkrétně ROP Jihozápad (cca 8 mil. Kč), dále Statutárního města Plzně (2 mil. Kč), německého podpůrného programu Renovabis (cca 1 mil. Kč) a programu Prazdroj lidem. Stavební práce probíhaly od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013 a celkové náklady přesáhly 12 mil. Kč.

Tříkrálová sbírka 2017 v Plzni zahájena

Tříkrálová sbírka 2017 v Plzni zahájena

V mázhauzu plzeňské radnice byl zahájen 17. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníky přivítali náměstek primátora Petr Náhlík, biskup plzeňský Tomáš Holub a ředitelé DCHP a MCHP Jiří Lodr a Pavel Janouškovec.

Poselství biskupa Tomáše Holuba k Tříkrálové sbírce

Poselství biskupa Tomáše Holuba k Tříkrálové sbírce

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, se obrací na veřejnost se žádostí o podporu Tříkrálové sbírky 2017. Děkujeme za morální podporu!

České stříbro

České stříbro

Dvanáct metrů vysoké otáčivé kolo s portréty 12 českých žen dominuje v těchto dnech pražskému Jungmannovu náměstí. Výstavní projekt nazvaný České stříbro tvoří velkoformátové portréty od fotografa Karla Cudlína. Zachytil na nich ženské osobnosti, jejichž životy jsou spojeny s osobní statečností a morální integritou.
Jednou z nich je i Anna Srbová z Městské charity Plzeň. Prohlédněte si video.

Olympiáda

 

Biskupství plzeňské

     

 
 

Domácí hospicová péče

v Plzni, v Tachově, v Boru u Tachova a ve Stříbře.

Více o projektu zde.

 
 

Chcete podpořit naše projekty?

Chcete podpořit naše projekty?

Naše číslo účtu:

2678480/0300

Děkujeme!

 
Děkujeme za Vaši přízeň!