Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Koncert v Domově sv. Zity

V pátek 8. 12. 2017 nás potěšili studenti konzervatoře v Praze svým koncertem.  Štěpánka Šediváková a Filip Kratochvíl, hráli na sopránový saxofon a akordeon.  Vystoupení končilo vánočními koledami, které jsme si všichni společně zazpívali.

024025

Přednáška Městské policie v Domově sv. Zity

Přednáška Městské policie V Domově sv. Zity se uskutečnila přednáška pro jeho obyvatele. Přednášela paní Markéta Hazdrová – metodik prevence kriminality Městské policie v Plzni. Klienti se dozvěděli, jak zachovávat bezpečnostní postupy, při svých běžných aktivitách a jak chránit sebe a svůj majetek. Zároveň nás paní Hazdrová informovala o práci Městské policie v Plzni. Na závěr dostali obyvatelé Domova reflexní bezpečnostní prvky a speciální taštičky na ochranu své hotovosti.

Zaměstnanci Městské policie se do Domova vrátí ještě před Vánoci, kdy splní vánoční přání všech klientů. 

Jóga v našem Domově

Od listopadu 2017 jsme se zapojili do projektu Jóga a všímavost pro seniory, který pořádá Nadační fond pro rozvoj plného vědomí a to po celé ČR. Každý týden k nám pravidelně dochází příjemná lektorka jógy paní Jana Kufnerová.

Klienti se během jógy soustředí na sebe, své dýchání, uvolní tělo a navodí příjemné pocity. Necvičí na výkon, proto mohou cvičit jógu třeba i vleže na posteli.:-) Lektorka nám vysvětlila, že pouhá myšlenka cvičícího seniora na konkrétní pohyb aktivuje a prokrvuje jeho svalová vlákna.

Většinou cvičí na židlích v sedě, jemně se protáhnou. U mnoho cviků se zasmějí, radují se, co jim jde a kde se zlepšují. A jako bonus senioři ani náš domov nic neplatí, cvičení jsou bezplatná.

IMG_7230IMG_7237

Tříkrálová sbírka 2018 v Plzni

bude oficiálně zahájena otcem biskupem v Mázhauzu radnice na Náměstí Republiky dne 3. ledna 2018 v 16 hodin.
Součástí bude i herecké ztvárnění vánočního příběhu v 16.45 v katedrále sv. Bartoloměje, určeného pro širokou veřejnost.

Vánoční bohoslužby v plzeňských charitních zařízeních

24.12. 2017   15.00  Domov sv. Jiří  – vánoční mše sv.

25.12. 2017   10.00 Domov sv. Alžběty

26.12. 2017   10.00 Domov sv. Aloise

29.12. 2017   10.00 Domov sv. Zity

31.12. 2017   15.00 Domov sv. Jiří - děkovná mše sv.

   1.1. 2018   10.00  Domov sv. Alžběty - novoroční mše sv.

 Upozornění: pravidelné sobotní mše sv. v Domově pro seniory sv. Jiří dne 23. a 30. 12. 2017 nebudou.

Prosinec v Městské charitě Plzeň

První akcí bude slavnostní posvícenská mše svatá v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici, v pondělí 4. prosince ve 14.45 h., které se můžete zúčastnit a poděkovat s námi Bohu za vše, co dobrého se podařilo od jeho vysvěcení vykonat. Poté bude přátelské posezení s občerstvením a vzpomínání na sv. Mikuláše.

Ten opravdu stoprocentně přijde do Domova sv. Jiří v Doubravce také 5. prosince ve 14 hodin odpoledne, kde už se na něj všichni moc těší..

Klienti Domova sv. Zity prožijí den se „zpívající vozíčkářkou“ Janou Sokolovou při adventním zpívání a v příjemném společenství.

Domově sv. Aloise bude 6. prosince odpoledne mikulášská zábava s nadílkou.

12. prosince odpoledne jsou pozváni všichni sponzoři a dobrovolníci Domova pro seniory sv. Jiří na koncert a následné pohoštění jako výraz malého poděkování za jejich podporu.

22. 12. 2017 odpoledne se zúčastní maminky s dětmi z Domova sv. Zdislavy vánoční besídky v režii pracovníků a dobrovolníků farních charit sv. Bartoloměje a Plzeň-Bory.

Ti, kteří by byli na Štědrý den 24. 12. 2017 sami a jsou schopni dodržovat alespoň základní pravidla společenského chování, jsou zváni do učeben na biskupství od 12 do 14 hodin, kde proběhne za účasti otce biskupa a pana primátora setkání s pohoštěním. Občerstvení na tuto akci je zajištěno sponzorsky.

Lidé z ulice mohou tento den přijít od 17 do 19 hodin do Domova sv. Františka ve Wenzigově ulici na štědrovečerní salát a řízek, i když jinak jeho služby nevyužívají. A překážkou nebude ani pes na vodítku. Tam také můžete po celý den směřovat dobroty z Vašeho vánočního stolu, o které se chcete podělit.

Anna Srbová

Projekt Českého rozhlasu v Domově sv. Aloise

květinaJežíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě a letos je i v Plzni.
Projekt má za cíl propojit lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory, či v domácí péči, s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. O způsobu předání daru nebo splnění přání si poté domlouvá příslušný domov přímo s dárcem.
V našem Domově pomáháme sepsat přání našich seniorů, někdy to je pro jejich velkou skromnost opravdu oříšekJ Držte nám pěsti!

Čaj o čtvrté

caj_listopad
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
pořádá v pondělí 27. listopadu 2017 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu linda.cechurova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 24.11. 2017.
Děkujeme, těšíme se na setkání! 

Strážníci Městské policie v Plzni předali vánoční dárky obyvatelům Domova sv. Zity

Tisková zpráva z činnosti strážníků Městské policie Plzeň.

IMG_2024IMG_2028

Holky holkám opět pomáhají

Holky holkám opět pomáhají

Vánoční aktivita skupiny plzeňských ženských osobností stejně jako loni posbírala přání maminek a dětí z domovů v Plzni, Klatovech a Havlovicích u Domažlic, zveřejnila je a nabízí veřejnosti možnost vybrat si libovolné přání, dárek zakoupit a přání tak splnit. 

Diplomy sv. Vincence z Pauly

Diplomy sv. Vincence z Pauly

U příležitosti 24. výročí služby Charity v naší diecézi, v den slavnosti sv. Anežky české – patronky díla Charity v ČR byli ocenění diplomem sv. Vincence z Pauly zaměstnanci a dobrovolníci Diecézní charity Plzeň. 

 

Přijďte se seznámit s našimi službami

Přijďte se seznámit s našimi službami

Diecézní charita Plzeň zve veřejnost u příležitosti Dne Charity na Den otevřených dveří 26. září. Podrobnosti v pozvánce.

Vánoční koncert QUO VADIS

Tradiční vánoční koncert QUO VADIS a Petrem Kutkem ve prospěch tříkrálové sbírky 2018.

Místo: Kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Františkánské ulici v Plzni
Termín: 26. 12. 2017, 16:00
 

Biskupství plzeňské

     

 
 

Domácí hospicová péče

v Plzni, v Tachově, v Boru u Tachova a ve Stříbře.

Více o projektu zde.

 
 

Chcete podpořit naše projekty?

Chcete podpořit naše projekty?

Naše číslo účtu:

2678480/0300

Děkujeme!

 
Děkujeme za Vaši přízeň!