Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Tříkrálová sbírka 2017

V městě Plzni koledovalo s velkým nasazením 138 skupinek koledníků v čele s ředitelem Diecézní charity Ing. Lodrem, který se stal i letos absolutním vítězem, protože vykoledoval 43 200,- Kč.

Zvláštní uznání a poděkování patří i 4 skupinkám z Jiřiček, vedeným obětavou sbormistryní Jarmilou Procházkovou a dalšími 3 vedoucími, kteří koledovali nejen ve středu města, ale i na ÚMO v některých farnostech. Zdá se, že mráz, vítr, sníh a veškerá nepřízeň počasí, která počátek ledna provázela, násobila jejich nadšení, a na jejich kontě je celkem neuvěřitelných 134 454,- Kč.

Farnosti:

 • Katedrála u sv. Bartoloměje  60 775,- Kč
 • Koinonia Litice  56 360,- Kč
 • Plzeň-Bory  38 060,- Kč
 • Panna Maria Růžencová 150 161,- Kč
 • Sv. Martin a Prokop  88 264,- Kč
 • Plzeň-Severní předměstí  81 598,- Kč
 • Plzeň-Západ 35 068,- Kč
 • Plzeň-střed – Jiřičky 97 007,- Kč
 • Celkem tedy  607 029,- Kč

Z výtěžku se vrací do místa, kde byly prostředky vybrány, 65 %. Tato vrácená částka bude rozdělena v tomto poměru:

 • 30% pro Domov sv. Aloise
 • 20 % do farností na akce pro sociálně slabé děti a mládež
 • 10 % na osobní asistenci pro ZTP klienty
 • 30 % pro Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
 • 10% bezdomovci a lidé z ulice

Pro informaci uvádíme i výtěžek této sbírky v celé Plzeňské diecézi – 4 406 539,- Kč a celorepublikový výnos, který přesáhl magickou hranici 100 436 976,- Kč.

Podrobnosti o výsledcích jednotlivých farností se dozvíte samozřejmě i na setkání v „Šeříkovce“, kam srdečně zveme především ty, kteří se sbírky aktivně zúčastnili anebo pomáhají charitě jiným způsobem.

podekovaniToto setkání se uskuteční v úterý 28. února 2017 v 16 hodin v kulturním sále v Šeříkové ulici

(v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech).  

Těšíme se na Vás. 

Anna Srbová

Jak 11. ůnora 2017 dopadl  Den nemocných na biskupství?

Ještě plná dojmů bych se s Vámi chtěla podělit o radost, že i přes ranní sníh přišlo nebo bylo přivezeno na 80 účastníků. Hlavním celebrantem byl emeritní biskup Mons. František Radkovský, koncelebroval i P. Kryštof Dědek, P. Ludolf Kazda OPraem, P. Pavel Lepařík a P. Jiří Barhoň. Na dálku všechny pozdravil z Brna i P. Didak Klučka, OFM, který býval pravidelným a oblíbeným účastníkem. Naplnila se slova písně, kterou jsme zpívali … také náš jásot a nadšený zpěv k Marii přečisté k nebi se vznes´...

Úžasná atmosféra byla i při neformální besedě s panem biskupem, kněžími i pracovníky charity. A přání – kéž si to za rok můžeme zase zopakovat.

Anna Srbová

Čaj o čtvrté

caj_unor
M
ěstská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pořádá v pondělí 27. února 2017 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu WgqBVZ2n-exy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 24. 2. 2017.
Děkujeme, těšíme se na setkání!

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných

v sobotu dne 11.  února 2017 ve 14. hod. v učebnách biskupství na Nám. Republiky 35.

Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, (zpovídat bude P. Kazda OPraem a P. Barhoň). Po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost konzultace a odborné poradenství.

Přejeme si, aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, a tak, i když nebude letos k dispozici bezbariérový autobus, budeme se snažit organizovat individuální dopravu. Svoje závazné požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 4. února 2017 pí Srbové č t. 731 433 101, tak abychom mohli naplánovat svoz a zájemcům sdělit čas odjezdu.

Ve všech charitních zařízeních proběhne oslava dne nemocných samostatně v okruhu památky Panny Marie Lurdské.

A.Srbová

Náš nový web

Přelom roku byl pro nás zásadní. Domov sv. Aloise jde stále kupředu, proto vznikl nový projekt – samostatné webové stránky zařízení navazující na činnost stránek www.mchp.cz. Vznikly nové moderní stránky alois.mchp.cz, které si můžete prohlédnout.

Děkujeme všem, kteří nám nějak pomohli! Doufáme, že se Vám web bude líbit a najdete v něm odpovědi na své otázky.

Všechny vaše postřehy ke zlepšení i první dojem uvítáme přes webový formulář nebo pište na monika.jelinkova@mchp.charita.cz.

Na webu najdete spousty užitečných informací i nové zajímavé sekce - podívejte se třeba na podstránku Projekty či Dobrovolnictví. Můžete používat web i přes mobilní telefon a tablet.

Pokud byste s námi chtěli spolupracovat, nahlédněte do sekce Volná místa. Tam zjistíte, koho zrovna hledáme.:-)

A kdo stojí za prací na novém webu?

Monika Jelínková – návrhy a struktura

Tomáš Dolejš – web design, úpravy a technická podpora

Andrea Volková – fotografie archiv*

Fotografie klientů a jejich rodin jsou užívány s jejich písemným souhlasem.

Čaj o čtvrté

caj_leden
M
ěstská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pořádá v pondělí 30. ledna 2017 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu andrea.volkova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 27. 1. 2017.
Děkujeme, těšíme se na setkání!

Tříkrálová  sbírka 2017

v Plzni bude oficiálně zahájena otcem biskupem za přítomnosti představitelů města v mázhauzu radnice na náměstí Republiky dne 2. ledna 2017 v 16 hodin.

Součástí bude i herecké ztvárnění vánočního příběhu v 16.45 v katedrále sv. Bartoloměje, určeného pro širokou veřejnost.

Anna Srbová

Vánoční bohoslužby v charitních zařízeních

24.12. 2016 15.00 Domov sv. Jiří Doubravka – vánoční mše sv.

25.12. 2016 10.30 Domov sv. Alžběty Hlavanova

26.12. 2016 10.30 Domov sv. Aloise Hradišťská

27.12. 2016 14.00  Domov sv. Zity Sladkovského 16 – mše sv. s žehnáním vína

31.12. 2016 15.00 Domov sv. Jiří Doubravka- děkovná mše sv.

1. 1. 2017    10.30 Domov sv. Alžběty Hlavanova - novoroční mše sv.

Anna Srbová

Domov sv. Zity - chráněné bydlení

Tisková zpráva ze dne 20. 2. 2017

Před 3 lety byla dokončena realizační fáze projektu Chráněné bydlení. Jednalo se o rekonstrukci objektu na adrese Sladkovského 16, Plzeň za finanční podpory ESF, konkrétně ROP Jihozápad (cca 8 mil. Kč), dále Statutárního města Plzně (2 mil. Kč), německého podpůrného programu Renovabis (cca 1 mil. Kč) a programu Prazdroj lidem. Stavební práce probíhaly od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013 a celkové náklady přesáhly 12 mil. Kč.

Tříkrálová sbírka 2017 v Plzni zahájena

Tříkrálová sbírka 2017 v Plzni zahájena

V mázhauzu plzeňské radnice byl zahájen 17. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníky přivítali náměstek primátora Petr Náhlík, biskup plzeňský Tomáš Holub a ředitelé DCHP a MCHP Jiří Lodr a Pavel Janouškovec.

Poselství biskupa Tomáše Holuba k Tříkrálové sbírce

Poselství biskupa Tomáše Holuba k Tříkrálové sbírce

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, se obrací na veřejnost se žádostí o podporu Tříkrálové sbírky 2017. Děkujeme za morální podporu!

České stříbro

České stříbro

Dvanáct metrů vysoké otáčivé kolo s portréty 12 českých žen dominuje v těchto dnech pražskému Jungmannovu náměstí. Výstavní projekt nazvaný České stříbro tvoří velkoformátové portréty od fotografa Karla Cudlína. Zachytil na nich ženské osobnosti, jejichž životy jsou spojeny s osobní statečností a morální integritou.
Jednou z nich je i Anna Srbová z Městské charity Plzeň. Prohlédněte si video.

Cena Charity sestře Jaye

Cena Charity sestře Jaye

Charita Česká republika uděluje každoročně Cenu Charity ČR. Oceňuje tak práci zaměstnanců i dobrovolníků, kteří pracují v charitních službách. Letos cenu získala kromě dalších i Thressiama Mathew (sestra Jaya), zdravotní sestra charitní ošetřovatelské služby, kterou provozuje Městská charita Plzeň.  

Olympiáda

 

Biskupství plzeňské

     

 
 

Domácí hospicová péče

v Plzni, v Tachově, v Boru u Tachova a ve Stříbře.

Více o projektu zde.

 
 

Chcete podpořit naše projekty?

Chcete podpořit naše projekty?

Naše číslo účtu:

2678480/0300

Děkujeme!

 
Děkujeme za Vaši přízeň!