Nabízíme domácí hospicovou péči

pro Plzeň, Tachov, Bor u Tachova a Stříbro.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

"Dušičková" mše

Na všechny zemřelé klienty Městské charity Plzeň, na zemřelé spolupracovníky a zaměstnance Charity i na ty, kteří nikoho neměli a jejichž ostatky odpočívají v charitním hrobě na Ústředním hřbitově v Plzni, chceme vzpomenout při tradiční charitní „dušičkové“ mši svaté, kterou bude sloužit pan arciděkan Mons. Emil Soukup dne 2. listopadu 2016 v 16 hodin v kapli Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Doudlevcích.

Srdečně zveme všechny pozůstalé, ty, kteří jim sloužili i širokou veřejnost.
Anna Srbová

PROJEKT „MEZI NÁMI“ pokračuje i po prázdninách.

Další mezigenerační setkání dětí z mateřské školky a seniorů z Domova sv. Aloise se uskutečnilo na začátku října.

Všichni jsme se na setkání s dětmi těšili. Cílem projektu je, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si k sobě našli cestu a objevili, jak zajímavé jejich světy mohou být. Navzájem si předáváme radost ze života, moudrost i dětskou energii.

Tentokrát jsme společně tvořili typicky podzimní papírové draky. Senioři pomáhali dětem vymalovat, ozdobit i vystřihovat draka, společně si všichni při tvořivé práci zazpívali. Nakonec děti darovali draky babičkám a dědečkům a na oplátku dostal každý sladký bonbón.  Bylo to krásně strávené dopoledne s dětmi, draci nám dnes zdobí hlavní vchod budovy.

 mezi_nami_1mezi_nami_2mezi_nami_3mezi_nami_4

Čaj o čtvrté

caj_rijenMěstská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pořádá v pondělí 24. října 2016 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu  andrea.volkova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 21.9.2016. Děkujeme, těšíme se na setkání!

Certifikát kvality Vážka

vazka2016byl opět udělen Domovu sv. Aloise - domovu se zvláštním režimem. Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu udělován opakovaně.

Dny paměti v Domově sv. Aloise

dnypameti2016Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise – kontaktní místo České alzheimerovské společnosti Vás srdečně zve v rámci Dnů paměti 2016 na:

  • pondělí 19. září 2016 od 10 – 16 hodin Den otevřených dveří v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany,
  • úterý 20. září 2016 od 10 - 16 hodin k informačnímu stánku v průjezdu biskupství nám. Republiky 35.

Potřebujete poradit, pečujete právě o svého blízkého s poruchami paměti? Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu…

Nabídka bezplatného vyšetření paměti (objednávejte se na tel. 731 610 146), užitečné rady a informace pro rodinné příslušníky a blízké, získáte u sociální pracovnice nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410.

Reminiscenční centrum

http://www.reminiscencnicentrum.cz/Nase-publikace

Životopis, biografie či životní příběh stejně jako reminiscenční rozhovor, vzpomínkové aktivity, programy či projekty jsou dnes běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích péče o seniory, rodinách i komunitách.

Rádi bychom vás upozornili na nově vytvořené webové stránky Reminiscenčního centra z.s. , kde se můžete dočíst, jaký vliv má využití vzpomínek při práci se seniory.

Noc kostelů v Domově pro seniory sv. Jiří

Srdečně všechny zveme na Noc kostelů, která i letos proběhne v Domově pro seniory sv. Jiří. Je připravený bohatý kulturní program, více viz Pozvánka Noc kostelů - Domov pro seniory sv. Jiří.pdf

kaple

Dvorek plný návštěv u Aloise

Srdečně Vás tímto zveme na zahradu našeho Domova v pátek 27. května 2016 (Domov sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň – Slovany).

den_navstev

Cílem akce je sdílení dobré praxe a přispět tak veřejnosti  k pochopení problematiky života s demencí.

Program:

13:00h zahájíme opékáním buřtíků,

14:30h představení dětí z 16. ZŠ

15:00h zahradní povídání u kávy s hosty, pečujícími a obyvateli Domova.

Během návštěvy budou mít účastníci příležitost prohlédnout si zahradu, občerstvit se, povídat si s pozvanými hosty či klienty a pečujícími našeho Domova.

Pokud přinesete kousek vlastní dobroty, jistě společně dokážeme vytvořit pestré pohoštění, u kterého bude příležitost si třeba zazpívat nebo povídat o radostech a starostech života.

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vaši návštěvu.

Vzpomeňme na zemřelé a zapalme za ně svíčku, zve biskup Tomáš Holub

Vzpomeňme na zemřelé a zapalme za ně svíčku, zve biskup Tomáš Holub

Na den Památky všech zemřelých 2. 11. 2016 zve plzeňský biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Bartoloměje všechny, kteří ztratili někoho blízkého. Od 18 hodin zde bude možnost zapálit za něj svíčku, ztišit se a vyjádřit vděčnost za dar života.

ČESKÉ STŘÍBRO 2016

csS radostí a úctou Vás zveme na zahájení putovní výstavy ČESKÉ STŘÍBRO 2016:

  • - ve středu na sv. Václava 28. 9. 2016 v 17 hodin,
  • - v Plzni „U Zvonu“, prostranství mezi ulicemi Pražská, Křižíkovy sady a U Zvonu.

CS_Pozvanka_MAIL.pdf

Více na www.ceskestribro.eu.

DNY PAMĚTI 2016

Projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti.
Během této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence.

Noví obyvatelé našeho Domova

kohoutek

Tajemný kohout se objevil na zahradě Domova sv. Aloise, po chvíli i slepička.

Biskup Tomáš navštívil Diecézní charitu Plzeň

Biskup Tomáš navštívil Diecézní charitu Plzeň

Nový biskup Diecéze plzeňské Tomáš Holub navštívil spolu s předcházejícím biskupem Františkem Radkovským Domov pokojného stáří sv. Alžběty, který provozuje Diecézní charita Plzeň. Setkání mělo symbolický charakter.

Olympiáda

 

Biskupství plzeňské

     

 
 

Domácí hospicová péče

v Plzni, v Tachově, v Boru u Tachova a ve Stříbře.

Více o projektu zde.

 
 

Chcete podpořit naše projekty?

Chcete podpořit naše projekty?

Naše číslo účtu:

2678480/0300

Děkujeme!

 
Děkujeme za Vaši přízeň!