Adresář

Tísňová péče

Tel.: 377 459 157, 731 433 116
Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Bc. Alice Průchová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

Převoz klienta osobním automobilem:

 • Cena za 1km – 10Kč.
 • Cena za 1 hodinu čekání je 100Kč.
 • Částka se přepočítává dle skutečně spotřebovaného času.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

tísňová péčePosláním tísňové péče je poskytnutí pomoci prostřednictvím distanční telefonické komunikace klientovi, v jeho domácím prostředí. Klient se 24 hodin denně stisknutím tlačítka dovolá kvalifikovanému pracovníkovi, který je obeznámen s jeho situací.

Distanční znamená: vzdálený, pracovník služby je přítomen na krizové lince mimo Vaše bydliště a řeší s Vámi vzniklou situaci telefonicky za svého pracoviště. 
Situace, ve kterých nejčastěji pomáháme: ohrožení zdraví pádem nebo nevolností.

Cílová skupina:
 • Klienti se zdravotním postižením
 • Senioři
Zásady
 • dodržování základních lidských práv a svobod, etického kodexu Charity ČR
 • respektování soukromí klientů, jejich intimity a důstojnosti
 • odbornost pracovníků
 • klient zná pracovníky služby a oni znají jeho
 • sociální pracovník každý měsíc zatelefonuje každému klientovi a podle přání ho i navštíví
 • poskytování základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
Cíle
 • setrvání v domácím prostředí co nejdéle
 • získání a udržování pocitu bezpečí klienta u něj doma
 • získání a udržování pocitu jistoty rychlé pomoci v případě nepříznivé situace
 • získání okamžitého navázání hovoru s pracovníkem pro hledání řešení náhlé situace klienta
Okruh osob
 • osoby starší 18 let, žijící na území města Plzně
Nepříznivá sociální situace

Naši klienti se mohou obracet na službu v okamžiku, kdy vzhledem ke svému vyššímu věku, zhoršenému zdravotnímu stavu a z důvodu, že žijí sami, hrozí riziko, že by došlo k události, kdy budou potřebovat pomoc jiné osoby. Tísňová péče tak může eliminovat pocit nejistoty a obavy, že pomoc nepřijde včas, ale naopak navozuje pocit bezpečí, protože se může spolehnout  na rychlou  a flexibilní  pomoc.

Celková kapacita
 • 100 klientů
Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb.):
 • Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Rozsah služby:
 • Služba je poskytována v Plzni.
Průběh služby:

Nepřetržitá distanční hlasová nebo elektronická komunikace je poskytována MCHP ve spolupráci s Městskou policií v Plzni, 24hodin denně, 7 dní v týdnu.
Speciální zařízení se skládá z telefonního přístroje nebo GSM brány a tísňového tlačítka. Uživatel nosí u sebe tlačítko, jehož zmáčknutím si v kteroukoliv denní nebo noční dobu přivolá pomoc. Po hlasitém spojení je zprostředkována nebo poskytnuta neodkladná pomoc.
Služba zajišťuje klientům a jejich rodinám pocit bezpečí a jistoty v domácím prostředí, oddaluje nutnost eventuální hospitalizace.
Smluvně se poskytuje služba podle individuálních potřeb uživatele na základě standardů kvality sociálních služeb a vnitřních předpisů. Dále se řídí individuálním plánem každého uživatele. Poskytuje také fakultativní službu převozů klientů.

Cena služby:
 • zavedení služby 500,-Kč
 • měsíční poplatek 600,-Kč (= 20,- Kč/den)

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

Seznam lidí

Jana Šatrová, DiS. - Sociální pracovnice