Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Správní území Městská charita Plzeň

Domov pro seniory sv. Jiří

Mohylová 92, Plzeň, 312 00
Tel: 379821111     http://www.mchp.cz     Z_qjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domácí hospicová péče

Polední 11, Plzeň, 312 00
Tel: 731433115     http://www.mchp.cz     YaBz9YUS8-uzO1.7~bGkO1p

Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem

Hradišťská 30, Plzeň, 326 00
Tel: 377310420     http://alois.mchp.cz     ZlnjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - azylový dům

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - noclehárny

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - terénní program

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377221365     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Čermákova 29, Plzeň, 301 00
Tel: 377423159     http://www.mchp.cz     ZfqjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Zity - chráněné bydlení

Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00

Charitní ošetřovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00
Tel: 377462148     http://www.mchp.cz     YaBz9YUS8-uzO1.7~bGkO1p

Charitní pečovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00
Tel: 377462139     http://www.mchp.cz     YaBz9YUS8-uzO1.7~bGkO1p

Osobní asistence

Polední 11, Plzeň, 312 00

Tísňová péče

Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00
Tel: 377459157     http://www.mchp.cz     abFx5f54_.poQOQeYaChT65j4mnhTj