Adresář

Domov sv. Františka - noclehárny

Tel.: 377 220 477
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Noclehárna ženyPosláním provozu Nocleháren (NOC) je poskytovat osobám bez přístřeší přespání, podmínky pro přípravu stravy a výkon osobní hygieny a základní sociální poradenství.

Cílem je zamezovat sociální a zdravotní újmě, která by hrozila při přespávání na ulici a vytvořit prostor pro znovuzískání základních hygienických a společenských návyků jako předpokladu dalšího sociálního začleňování.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které splňují tyto základní podmínky:

 • občan/ka ČR nebo EU
 • starší 18-ti let
 • mobilní a plně schopná sebeobsluhy, ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • netrpící nebezpečnou akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity
 • nejsoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu 

Základní činnosti:             

 • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
 • poskytnutí přenocování (včetně poskytnutí podmínek pro úklid a zajištění výměny ložního prádla)
 • základní sociální poradenství

Doplňkové služby:

 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
 • poskytnutí materiální pomoci (hygienické prostředky, šatstvo, potraviny)

Provozní doba Nocleháren:

 • denně (v období od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 11. do 31. 12.) – od 18:00 hod. do 08:00 hod.
 • denně (v období od 1. 4. do 30. 10.) – od 19:00 hod. do 08:00 hod.

Přenocování v Noclehárnách využilo v roce 2020 celkem 341 osob v 13 832 případech. 


Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Tereza Rozšafná - asistentka vedoucího DSF, zástupkyně vedoucího DSF pro Noclehárny a Nízkoprahové denní centrum
Jana Češková - hospodářka DSF