Kontakty

Iva Bočková, DiS.

Tel.: 379 821 109
zdravotnický pracovník

Bc. Jana Česká

Tel.: 731 644 899
sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra DSF

Mgr. Lenka Dejmková

Tel.: 377 310 411, 731 610 146
vedoucí Domova sv. Aloise

Ing. Bc. Tomáš Dolejš

Tel.: 377 448 993
projektový manažer, administrativa

Mgr. Ivana Franková

Tel.: 377 462 139
vedoucí pečovatelské služby

Bc. Kamil Fryček

Tel.: 731 433 098, 377 320 367
sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF

Mgr. Džemal Gërbani

Tel.: 377 220 470, 731 433 104
vedoucí Domova sv. Františka

DSF - kancelář  animátorů

Tel.: 377 220 477
nepřetržité zajištění základního provozu DSF

DSF - ordinace  praktického lékaře

Tel.: 377 221 368
zdravotnický pracovník

Bc. Jitka Hajšmanová

staniční sestra CHOS - Plzeň

Bc. Dagmar Janečková

Tel.: 377 455 043, 731 433 111
mzdová účetní, personalistka

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel, statutární zástupce

Mgr. Veronika Kuchtová

Tel.: 731 619 727, 379 821 120
vrchní sestra Domova pro seniory sv. Jiří

Bc. Dana Levorová

Tel.: 377 542 781, 731 619 740, 377 537 700
vedoucí osobní asistence

Denisa Michálková, DiS.

Tel.: 734 265 498, 377 221 365
sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra DSF