Adresář

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Tel.: 377 423 159, 731 433 106
Čermákova 29, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Markéta Königová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií: EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné

banner_stredni-banner_640x130

dmd_c320191005_085328Poslání: Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.

Cílová skupina: Matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.

Cíl: Poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace a návrat do přirozeného prostředí.

Poskytované služby: Domov pro matky s dětmi poskytuje svým klientkám základní činnosti sociální služby podle § 57 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., které jsou směrovány k vylepšení sociální situace klientek s ohledem na jejich potřeby a osobní cíle při zachování lidských práv a svobod.

Rozsah činností sociální služby:

1.     Pomoc při zajištění stravy:

  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

2.     Poskytnutí ubytování:

  • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • umožnění celkové hygieny těla
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3.     Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4.     Základní sociální poradenství:

  • poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace podle § 37 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Doplňkové služby:

  • psychologická pomoc zajišťovaná externím pracovníkem
  • volný přístup na internet, knihovna
  • příprava dětí na vyučování
  • zájmové kroužky pro matky a děti
  • návštěvy kulturních akcí a pořádání kulturních akcí v azylovém domě
  • poznávací výlety
  • částečná materiální a potravinová pomoc v rámci možností

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

Seznam lidí