Adresář

Domov pro seniory sv. Jiří

Tel.: 379 821 111
Mohylová 92, Plzeň, 312 00
Vedoucí služby: PhDr. Alena Pistulková - Vedoucí Domova pro seniory sv. jiří
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

 

IMG_2387Posláním Domova pro seniory sv. Jiří (DSJ) je poskytovat bezpečné zázemí seniorům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou zůstat v domácím prostředí sami a kdy péči nelze zajistit ani při využívání terénních a ambulantních sociálních služeb.

Tyto služby se poskytují s ohledem na individuální přání a potřeby klientů, s podporou rozšíření či alespoň zachování jejich stávajících schopností a soběstačnosti, v souladu s Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika.

Cílová skupina klientů

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • seniorům, kteří dosáhli nároku na přiznání starobního důchodu 
 • seniorům nad 65 let věku

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

 • z důvodu vysoké věku či změny zdravotního stavu již není schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo ambulantní službou
 • z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit z nemocnice zpátky do domácího prostředí

Zásadní principy poskytované péče:

Zásady (hodnoty) - jsou základní normou naší kultury, která nastavuje chování všech organizačních struktur a procesů a podle kterých se poměřuje jednání a rozhodování všech zaměstnanců. Jsou závazné pro všechny zaměstnance organizace.

 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta
 • individuální a rovný přístup ke všem klientům
 • zachování v co nejvyšší míře soukromí klientů a jejich důstojnosti
 • nevytvářet závislost klienta na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dodržení diskrétnosti, lidských práv, svobod a ochrany osobních údajů poskytovatelem

Cíle, kterých může klient pobytem v Domově dosáhnout:

 • zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb
 • udržení popřípadě zlepšení fyzických a psychických schopností klientů pomocí speciálních metod
 • poskytování služby až do konce života

atriumUplatňované metody péče:

 • Bazální stimulace
 • Trénink paměti
 • Reminiscence
 • Aktivizace prací
 • Aktivizace muzikou
 • Společenská aktivizace- kavárna
 • Biofeedback

Ubytování

 • 20 jednolůžkových
 • 25 dvoulůžkových pokojů

pokojVybavení pokoje

 • polohovací lůžko
 • nábytek
 • telefon
 • lednice
 • TV
 • bezbariérové sociální zařízení
 • bezdrátové připojení WIFI na internet

Pokud máte zájem o náš Domov, co můžete udělat - kontaktovat například telefonicky nebo emailem sociálního pracovníka služby, který Vám rád podá více informací. Následně si můžete domluvit osobní setkání pro více podrobností o našem Domově. - poslat písemně nebo elektronicky dopis, kde uvedete, že máte o službu zájem a připojíte svoje kontaktní údaje. Následně se Vám ozve sociální pracovník a domluví se s Vámi na dalším postupu a osobním setkání.

Osobní setkání se sociálním pracovníkem Zpravidla probíhá v kanceláři sociálního pracovníka v Domově či v případě potřeby se za Vámi zastaví v aktuálním místě pobytu. Den setkání se domlouvá telefonicky dopředu. Sociální pracovník Vám představí náš Domov, co Vám můžeme nabídnout a zjišťuje Vaše potřeby, možnosti a schopnosti. Dále Vám zodpoví Vaše dotazy týkající se nejen naší služby – poskytuje základní sociální poradenství. Pokud se na základě informací rozhodnete naší službu využívat, sociální pracovník Vám pomůže při sepsání žádosti o přijetí do Domova, případně se s Vámi domluví, jak bude probíhat uzavírání písemné smlouvy.  

Poskytované služby

Na základě uzavřené písemné smlouvy pak s Vámi sociální pracovník sestaví individuální plán, kde se společně dohodnete, jak bude služba a pobyt v Domově vypadat. Pravidelné úpravy Vašeho individuálního plánu provádí Váš klíčový pracovník.

Naše nabídka péče zahrnuje například pomoc při sebeobsluze v osobní hygieně a oblékání, pomoc při pohybu klienta, při přípravě a podání stravy a dle potřeb klient individuální nákupy potravin, drogerie apod. Dále nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – výlety do okolí, do obchodů, na výstavy a kulturní akce apod. Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – společné cvičení, společné vyrábění drobných předmětů, zpívání, procvičování paměti, relaxační cvičení, bazální stimulace a dále pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta – komunikace s úřady apod. Duchovní a psychická podpora je našim klientům poskytována a nabízena dle zájmu a potřeby, kromě toho se každý týden koná pro zájemce mše sv. přímo v Domově a návštěva duchovních pravidelně každý týden. Zdravotní péče je zajištěna zdravotnickým personálem, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a je poskytována po celý den.

Ve vztahu ke klientům je plně respektována Listina lidských práv a svobod, je dodržován Etický kodex Charity a etické kodexy odborných pracovníků.


Dokumenty střediska (smlouva, ceník, žádost, ...) ke stažení zde.

Seznam lidí

Bc. Pavlína Růžičková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Kateřina Rothová - sociální pracovnice
Mgr. Veronika Kuchtová - Vrchní sestra
PhDr. Alena Pistulková - Vedoucí Domova pro seniory sv. jiří
Iva Bočková, DiS. - nutriční terapeutka Domova pro seniory sv. Jiří
Ladislava Mlnaříková - vedoucí provozu Domova pro seniory sv. Jiří