Adresář

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum

Tel.: 377 220 477
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

NDC - ordinacePosláním Nízkoprahového denního centra (dále jen NDC) je umožnit ve vymezené době během dne osobám bez přístřeší odpočinek a poskytnout těmto osobám zázemí pro hygienu a přípravu stravy za současné nabídky materiální podpory a sociálního poradenství.

Cílem je podpora a rozvoj možností, schopností a vůle uživatele služeb k začlenění se do společnosti a na trh práce, případně k napojení se na další vhodné sociální služby.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:

 • občan ČR nebo EU
 • starší 18-ti let
 • mobilní a plně schopná sebeobsluhy, ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • netrpící nebezpečnou akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity
 • nejsoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu

Základní činnosti:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - umožnění celkové hygieny těla
 • pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Doplňkové služby:

 • zprostředkování lékařské péče v areálu DSF
 • možnost získání úvěrového jízdného na vlak
 • možnost stát se prodejcem časopisu Nový Prostor
 • poskytnutí materiální pomoci (hygienické prostředky, šatstvo, potraviny)
 • možnost vyprání, usušení a vyžehlení šatstva

Provozní doba Nízkoprahového denního centra:

 • celoročně – od 09:00 do 15:00 hod.

Pomoc v Nízkoprahovém denním centru nalezlo v roce 2020 celkem 397 osob, které nabízené služby využily celkem v 17 005 případech.


Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Tereza Rozšafná - asistentka vedoucího DSF, zástupkyně vedoucího DSF pro Noclehárny a Nízkoprahové denní centrum
Denisa Michálková, DiS. - sociální pracovník
Bc. Jana Česká - Sociální pracovnice NDC
Kateřina Škurlová, Dis. - sociální pracovník
Jana Češková - hospodářka DSF
Bc. Kamil Fryček - sociální pracovník