Adresář

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum

Tel.: 377 220 477
Wenzigova 3, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

NDC - ordinace

Naše poslání
Posláním služby Nízkoprahové denní centrum je poskytovat ve vymezené době během dne osobám bez přístřeší zázemí pro hygienu a přípravu stravy za současné nabídky pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to včetně poskytování materiální pomoci a možnosti praní osobního šatstva.

 

Nepříznivá sociální situace
Nepříznivou sociální situací rozumíme situaci, kdy je daná osoba bez přístřeší a nemá k dispozici zázemí pro hygienu a přípravu stravy a zároveň potřebuje poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí z důvodu svých omezených možností a schopností si takové zázemí, případně i zázemí v podobě možnosti přenocování nebo ubytování, samostatně zajistit.

Okruh osob
Služba je určena pro dospělé osoby bez přístřeší, které jsou občany ČR nebo dalších států EU.
Služba není určená pro osoby, které mají sníženou fyzickou nebo mentální soběstačnost, která si vyžaduje celodenní odbornou pomoc jiné fyzické osoby pečovatelského nebo ošetřovatelského charakteru (pro takové osoby jsou určené pobytové služby sociální péče nebo lůžková zdravotnická zařízení).

Naše cíle
Obecným cílem služby je dosahovat u klientů situace, kdy díky poskytovanému zázemí a pomoci mají možnost se důstojně stravovat, pečovat o svou hygienu a zdraví, mají v pořádku doklady a jsou alespoň částečně finančně či materiálně zabezpečeni a tím vytvářet předpoklad pro další sociální začleňování, včetně získání bydlení nebo ubytování a udržování vztahů se svými blízkými.

Cíle, kterých může klient během využívání služby dosáhnout, mohou být např.:

 • mít v pořádku doklady
 • získat legální bydlení nebo ubytování
 • zajistit si možnost přenocování v noclehárně
 • zlepšit svou situaci v oblasti stravování
 • zajistit si pravidelný legální příjem a stabilizovat svou finanční nebo materiální situaci
 • zlepšit pro sebe dostupnost zdravotní péče a pečovat o své zdraví
 • plnit soudem nebo jinými institucemi uložená opatření
 • obnovit, udržet si nebo upevnit vztahy s blízkými
 • zlepšit nebo udržet si hygienické návyky

Naše zásady

 • Služba Nízkoprahové denní centrum je ambulantní službou sociální prevence, proto služba nemůže nahrazovat pobytové služby sociální péče nebo tzv. sociální lůžka.
 • Pracovníci služby kladou důraz na budování maximálně možné nezávislosti klienta na sociálních službách a jeho samostatnosti.
 • Pracovníci služby jednají se všemi klienty individuálně s partnerským přístupem bez předsudků a nehodnotí minulost klienta.
 • Pracovníci služby důsledně usilují o dodržování důstojnosti všech osob, jak klientů, tak pracovníků – jsou vytvořena jasná a veřejná pravidla závazná pro všechny.

Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy sociálních pracovníků.

Pomoc v Nízkoprahovém denním centru nalezlo v roce 2023 celkem 714 osob, které nabízené služby využily celkem v 23 915 případech. V rámci služby proběhlo 2 681 intervencí a 6 277 kontaktů.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY:

Po: od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod.
Út – Ne: od 08.30 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod.

KAPACITA SLUŽBY:

Max. 60 osob v jeden okamžik.


Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Stanislav Petráň - sociální pracovník NDC
Mgr. Jana Pavlečková - sociální pracovnice nízkoprahového denního centra
Filip Krtil - sociální pracovník NDC
Petra Farbarová - sociální pracovnice nízkoprahového denního centra
Denisa Michálková, DiS. - sociální pracovník NDC
Bc. Jana Česká - sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra
Kateřina Škurlová, Dis. - sociální pracovnice NDC
Jana Češková - správcová budov a hospodářka DSF