Adresář

Jana Češková

Tel.: 724 995 010
hospodářka DSF

hospodářka (praní prádla, příjem /výdej šatstva a lůžkovin, kuchyňských potřeb – dary těchto věcí od firem a veřejnosti)