Adresář

Domov sv. Františka - azylový dům

Tel.: 377 220 477
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií: EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné

azylák 1
Posláním Azylového domu (AD) v Domově sv. Františka (DSF)
je poskytovat celodenní ubytování dospělým jednotlivcům bez přístřeší. Během pobytu klientovi pomáháme řešit osobní záležitosti související s jeho nepříznivou sociální situací.

Nepříznivou sociální situací rozumíme především absenci legálního bydlení z důvodu omezených schopností a možností si důstojné bydlení zajistit a udržet – může se jednat například o nedostatek finančních prostředků nebo sníženou schopnost s nimi nakládat, nedostatek podpůrných sociálních vazeb anebo zdravotní problémy.

Okruh osob, kterým je služba určena: dospělé osoby bez přístřeší, které jsou občany ČR nebo dalších států EU. Z technických důvodů a bariérovosti prostředí nedokážeme službu poskytovat osobám, které nemohou samy vyjít schody a které potřebují přímou obslužnou péči.


Naše zásady

 • Azylový dům je pobytová sociální služba, jejíž nedílnou součástí je spolupráce klienta na zlepšení své sociální situace. Služba nenahrazuje levné komerční ubytování – klademe důraz na budování nezávislosti klienta na sociálních službách a na jeho samostatnost.
 • Pracovníci služby jednají se všemi klienty individuálně, s partnerským přístupem, bez předsudků a nehodnotí minulost klienta.
 • Klademe důraz na dodržování důstojnosti všech osob, jak klientů, tak pracovníků – jsou vytvořena jasná a veřejná pravidla závazná pro všechny.
 • Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Cíle, kterých se snažíme s klienty během využívání služby dosáhnout:

 • zajištění pravidelného legálního příjmu a stabilizace finanční situace
 • zlepšení schopnost nalézt a udržet si důstojné a legální bydlení mimo Domov sv. Františka
 • zajištění oprávněných zájmů a uplatnění práv
 • zajištění lékařské péče formou jejího zprostředkování (i přímo v areálu DSF), motivace k řešení zdravotních problémů (včetně závislostí)
 • motivace a podpora ke vstupu a udržení se na trhu práce (např.: podpora při komunikaci s Úřadem práce, pomoc při orientaci v možnostech pracovního uplatnění apod.)
 • zvyšování kompetencí a dovedností týkajících se chodu domácnosti – uklízení, nakupování, vaření (stravování), orientace ve vybavení domácnosti, udržování hygienických návyků
 • schopnost obnovování nebo udržování společenských vztahů (sousedské vztahy, vztahy na pracovišti atd.) a kontaktů s blízkými

Základní činnosti:

 • Pomoc při zajištění stravy-poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • Poskytnutí ubytování
  • celodenní ubytování v 2 lůžkovém pokoji
  • umožnění celkové hygieny těla
  • vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Doplňkové služby:

 • Zprostředkování lékařské péče v areálu DSF
 • Materiální pomoc (šatstvo, hygienické potřeby apod.)

Provozní doba: celoročně 24 hodin denně

Služeb Azylového domu využilo v roce 2020 rekordních 43 osob. 

Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Pavel Turek - sociální pracovník
Jana Češková - hospodářka DSF