Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 377 462 139, 377 320 245
Polední 11, Plzeň, 312 00
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Franková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

DSCF2924Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování terénních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů v oblasti Plzeň-město, město Třemošná, obec Dýšina a Losiná a to pro možnost setrvání v domácím prostředí co nejdéle, aniž by došlo k sociálnímu vyloučení uživatelů od doby, kdy již nezvládají všechny úkony poskytované CHPS sami či za pomoci blízkých.

Tyto služby se poskytují s ohledem na individuální přání a potřeby uživatelů, s podporou rozšíření či alespoň zachování jejich stávajících schopností a soběstačnosti, v souladu s Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika.

 

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Cíle, kterých může uživatel prostřednictvím služby dosáhnout:

 • setrvat v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb
 • minimalizovat sociální vyloučení způsobené nepříznivou sociální situací – např. udržet kontakt s vrstevníky i přes neschopnost sám zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu díky pomoci pečovatelské služby
 • rozšíření či alespoň zachování stávajících schopností, dovedností, seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti, zachování zvyklostí
 • služby poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatelů
 • dodržení diskrétnosti, lidských práv, svobod a ochrany osobních údajů poskytovatelem

Zásady:

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytvářet závislost uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • rozvoj samostatnosti a podpora sociálního začleňování
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb

Hodnoty PS:

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • individuální přístup – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (zákon č. 108/2006 Sb.):

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dokumenty střediska (smlouva, ceník, informace klientům) ke stažení zde.

Seznam lidí

Irena Vracovská - koordinátor CHPS