Cena Ď – krajské kolo 2019 – vítězkyní se stala slečna Lucie Pekárková Zobrazit fotogalerii
2. dubna 2019 Aktuality

Cena Ď – krajské kolo 2019 – vítězkyní se stala slečna Lucie Pekárková

Lucie Pekárková - Lucie, ač je sama v invalidním důchodu, dochází už 15 let prakticky denně do Domova sv. Aloise, kde se celé dopoledne, v průměru 5 hodin za den, věnuje klientům jako dobrovolná společnice, hraje s nimi, předčítá jim a pro mnohé uživatele představuje náhradu za jejich rodinné příslušníky. V Domově pomáhá hned od jeho vzniku, předtím se takto angažovala ve Stacionáři Městské charity Plzeň v Polední ulici. Sama je velmi skromná, nerada komunikuje na veřejnosti, o to raději a přirozeně si rozumí právě s klienty.

A pro toho, kdo neví co je Cena Ď – pár informací: mívá výjimečnou atmosféru, uděluje se od roku 2001, cena je určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Různorodost obsahu nominací vždy překvapí, neboť každý příběh je kus života, zkušeností a velkých inspirací pro nás všechny.