Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Kde nás najdete

Adresa

Čermákova 29, Plzeň 30100

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Markéta Königová

Tel.: 377 423 159 E-mail: 88EuVd546hAsX~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Typ služby
AD pro matky s dětmi

Poskytovatel
Městská charita Plzeň

Kraj
Plzeňský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Markéta Königová

Registrační číslo služby
1516852

Poslání a cíle

Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí

Další informace

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií: EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné

banner_stredni-banner_640x130

dmd_c320191005_085328Poslání: Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.

Cílová skupina: Matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.

Cíl: Poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace a návrat do přirozeného prostředí.

Poskytované služby: Domov pro matky s dětmi poskytuje svým klientkám základní činnosti sociální služby podle § 57 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., které jsou směrovány k vylepšení sociální situace klientek s ohledem na jejich potřeby a osobní cíle při zachování lidských práv a svobod.

Rozsah činností sociální služby:

1.     Pomoc při zajištění stravy:

  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

2.     Poskytnutí ubytování:

  • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • umožnění celkové hygieny těla
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3.     Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4.     Základní sociální poradenství:

  • poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace podle § 37 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Doplňkové služby:

  • psychologická pomoc zajišťovaná externím pracovníkem
  • volný přístup na internet, knihovna
  • příprava dětí na vyučování
  • zájmové kroužky pro matky a děti
  • návštěvy kulturních akcí a pořádání kulturních akcí v azylovém domě
  • poznávací výlety
  • částečná materiální a potravinová pomoc v rámci možností

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.