Kontakty

Městská charita Plzeň

Adresa:     Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň
E-mail:      reditelstvi@mchp.charita.cz
Telefony:   731 433 111, 731 626 131
                  ředitel           377 440 862
                  ekonomka     377 455 109
                  personální     377 455 043
                  projekty        377 448 993
IČ:             45334692   
č. účtu:      2678480/0300

Mgr. Džemal Gërbani

Tel.: 377 220 470, 731 433 104
vedoucí Domova sv. Františka

DSF - kancelář  animátorů

Tel.: 377 220 477
nepřetržité zajištění základního provozu DSF

DSF - ordinace  praktického lékaře

Tel.: 377 221 368
zdravotnický pracovník

Bc. Jitka Hajšmanová

staniční sestra CHOS - Plzeň

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel, statutární zástupce

Mgr.  Monika Jelínková

Tel.: 731 619 754, 377 310 410
Sociální pracovnice Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS

Bc. Dana Levorová

Tel.: 377 542 781, 731 619 740, 377 537 700
vedoucí osobní asistence