Kontakty

Bc. Jitka Hajšmanová

staniční sestra CHOS - Plzeň

Bc. Dagmar Janečková

Tel.: 377 455 043, 731 433 111
mzdová účetní, personalistka

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel, statutární zástupce

Bc. Pavlína Růžičková, DiS.

Tel.: 739 600 501, 379 821 108, 379 821 110
sociální pracovnice

Mgr. Veronika Kuchtová

Tel.: 731 619 727, 379 821 120
vrchní sestra Domova pro seniory sv. Jiří

Bc. Dana Levorová

Tel.: 377 542 781, 731 619 740, 377 537 700
vedoucí osobní asistence

Denisa Michálková, DiS.

Tel.: 734 265 498, 377 221 365
sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra DSF

Bc. Martina Mundilová

Tel.: 374 622 201, 731 433 113
staniční sestra CHOS - Stříbro, Bor, Tachov